redwap.xyz analporntrends.com 3 imagetwist lsm 007 001 xvideos anak lupita rubalcava soliz cd obregon tubepatrol.porn tubepatrol.tv kompoz.me bonnie ratton ddd lesbians anybunny.mobi borwap.pro javmobile.mobi zeloporn.com www xvideoservice com tubepatrol.net
uncategorised | Page 2
 • X-chopper®

  La solution de prétraitement des matières solides en méthanisation

  Voir la vidéo

 • Tiper Méthanisation

  « Une unité de méthanisation, nouvel outil de territoire »

  Construction : 2012
  Puissance : 2.200 kWé
  Tonnage annuel : 85.000 tpa
  Biomasses : Effluents d’élevages, pailles, déchets d’industries agro-alimentaires (dont Catégories 2 et 3)

 • Meta-Bio Energies

  « Créer un site multi-filières »

  Construction :2011-12
  Puissance :1.067 kWé
  Tonnage annuel :22.500 tpa
  Biomasses :Déconditionnement de déchets de GMS, valorisation de déchets d’industries agro-alimentaires (dont Catégorie 3)

 • Barkip, Ecosse

  « Mieux valoriser la matière organique »

  Construction : 2010-11
  Puissance : 2.200 kWé
  Tonnage annuel : 80.000 tpa
  Biomasses : déchets de l’industrie agro-alimentaire (dont Catégorie 3), FFOM, ensilage d’herbe, effluents d’élevages

  Voir le vidéo (en anglais)

  Lire la suite

 • Staples Vegetables

  « Boucler la boucle »

  Construction : 2009-10, extension 2012
  Puissance : 5.000 kWé
  Tonnage annuel : 150.000 tpa
  Biomasses : déchets de légumes issus de l’activité de maraîchage et conditionnement

  Voir le vidéo (en anglais)

  Lire la suite

Uncategorised

Agriculteurs

Cows 673x200


Xergi possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la conception et de la construction d'unités de méthanisation, basées initialement sur des biomasses d'élevage et des sous-produits et cultures dérobées d'origine agricole.

Dégazage des effluents d'élevage

Les unités de méthanisation conçues par Xergi peuvent dégazer différents types d'effluents d'élevage, tels que :

• fumier de bovin
• lisier de porc
• fientes de volaille
• fumier de litières profondes

La grande quantité d'azote que contiennent les fientes de volaille ralentit les bactéries méthanogènes actives au sein de l'unité de méthanisation. La technologie NiX®, brevetée par Xergi, permet de réduire la teneur en azote de la biomasse afin de la dégazer. L'azote ainsi extrait peut ensuite être utilisé comme engrais.

La technologie brevetée X-Chopper permet de traiter le fumier de litières profondes issu par exemple d'un cheptel bovin, afin d'exploiter le potentiel gazeux de cette biomasse.

Pour en savoir plus sur les modèles de production de biogaz d'Xergi, consultez la section L'unité de méthanisation

Des cultures adaptées à la production de biogaz

L'unité de méthanisation d'Xergi peut accueillir et traiter de nombreux types de biomasse végétale facilement transformable :

• trèfle, herbe, ainsi que toute autre biomasse facilement transformable issue de la tonte, etc.
• cultures dérobées annuelles, tels que le maïs et les betteraves
• résidus de production végétale, par exemple des légumes
• paille

Xergi dispose de la technologie de traitement X-Chopper qui permet de finement décomposer des biomasses telle que la paille, difficilement traitées par les unités de méthanisation auparavant.

Mélange de cultures dérobées et d'autres biomasses

Le module FLEXFEED® d'Xergi, qui permet à la fois de peser et de brasser différents types de biomasse, garantit une production élevée de gaz ainsi que la stabilité des processus biologiques à l'intérieur du méthaniseur.

Grâce à FLEXFEED®, il est possible de combiner une biomasse végétale facilement transformable et du fumier, par exemple, ou des déchets organiques.

Réaliser votre projet

C'est avec plaisir que nous organiserons un entretien initial pour identifier les possibilités de votre idée de projet. Nous pouvons entre autres vous aider à calculer le potentiel gazeux des cultures dérobées ou de toute autre biomasse à votre disposition. Le potentiel gazeux sert ensuite à évaluer la taille de l'unité de méthanisation. Par la suite, nous pourrons contribuer à la mise au point de votre projet.
Xergi prend en charge l'ensemble du processus de projet de méthanisation : Développement du projet, gestion de projet, autorisations des autorités, construction, mise en service et exploitation.

Pour en savoir plus

Notre méthologie 
Les avantages du biogaz
Débouchés de vente

Dette er en test artikel

Staples Vegetables har nu afgivet den tredje ordre til Xergi på tre år. Efter en undersøgelse af markedet faldt valget atter på Xergi som leverandør af biogasanlæg til den britiske grøntsagsproducent.

Staples Vegetables, en af Englands største grøntsagsproducenter med flere produktionsenheder rundt om i landet, har bestemt sig for at etablere endnu et stort biogasanlæg ved byen Sibsey nær Boston.

Ved Sibsey er det offentlige elnet ikke tilstrækkeligt udbygget til at kunne levere den nødvendige strøm til en øget produktion af grøntsager, herunder til specielt køling og opbevaring af kartofler. Derfor har Staples Vegetables nu bedt Xergi om at bygge et biogasanlæg, der kan producere de nødvendige mængder elektricitet og samtidig omdanne virksomhedens grøntsagsaffald til et gødningsprodukt af god kvalitet.

Dermed har Staples Vegetables afgivet sin tredje ordre til Xergi på tre år.

Lever op til forventningerne

Ejerne af Staples Vegetables, brødrene George og Vernon Read, undersøgte markedet, før de besluttede, hvem der skulle bygge det nye biogasanlæg.

”Vi har set på de forskellige løsningsmuligheder og vurderet dem ud fra en række forhold som de langsigtede omkostninger, indtjeningen og kvaliteten af de forskellige typer anlæg. Desuden har vi set på de forskellige leverandører. Hvor stabile er virksomhederne? Har de en solid finansiel opbakning? Det har været vigtigt for os at vælge en virksomhed, der kan stå ved deres produkt og være i stand til at løse eventuelle problemer, der måtte opstå undervejs,” forklarer Vernon Read.

Efter at have vurderet en række forskellige leverandører faldt valget igen på Xergi.

”De lever op til alle de kriterier, der er vigtige for os. For os at se repræsenterer deres anlæg en god investering. Derudover har Xergi naturligvis en stor fordel, fordi virksomheden allerede har leveret et anlæg, som vi er godt tilfredse med,” siger Vernon Read.

Stor fleksibilitet

Med hensyn til Xergis teknologi sætter han blandt andet stor pris på anlæggets fleksibilitet.

”Vi kan anvende forskellige typer biomasse. Vi kan pasteurisere, hvis det er nødvendigt. Desuden er indfødningssystemet godt, fordi det er delt i tre dele. Hvis der opstår problemer med den ene indfødning, så kan vi fortsætte indfødningen med de to andre,” forklarer Vernon Read.

En god investering

Hos Xergi er administrerende direktør Jørgen Ballermann særdeles godt tilfreds med ordren.

”Det er naturligvis en rigtig god reference for os at have en tilfreds kunde, der vender tilbage til os med sin tredje ordre inden for kort tid. Jeg synes også det viser, at selv om vi måske ikke giver de billigste tilbud på markedet, så er det måske alligevel den bedste investering, når man ser på omkostninger og indtjening på længere sigt,” siger Jørgen Ballermann.

Det nye anlæg

Det nye biogasanlæg ved Sibsey bliver etableret med en 4.000 kubikmeter primær reaktortank samt en 4.000 kubikmeter sekundær reaktortank, hvor grøntsagsaffald og majsensilage vil blive afgasset.

Desuden installeres to gasmotorer med en kapacitet på op til 2 MW el. Anlægget skal først og fremmest levere el til dækning af egetforbrug på stedet. Overskudsstrøm sælges til det offentlige net.

Staples Vegetables arbejder samtidig med planer om at etablere væksthuse, hvor overskudsvarme fra elproduktionen kan anvendes til opvarmning. Biogasanlægget erstatter en dieseldrevet generator, der nu bliver nødstrømsanlæg.

I foråret 2011 indviede Staples Vegetables det første biogasanlæg, der er placeret ved byen Wrangle, cirka 15 kilometer fra Sibsey. I februar 2012 afgav Staples Vegetables så ordre nr. 2 til Xergi. Ordren omfattede en udvidelse af anlægget ved Wrangle, hvor kapaciteten fordobles. Det udvidede anlæg ved Wrangle forventes at blive sat i drift i oktober i år.

Det nye biogasanlæg ved Sibsey forventes i drift i foråret/sommeren 2013.


For yderligere oplysninger kontakt:

Jørgen Ballermann, adm. direktør, Xergi A/S
Tlf.: 99 35 16 00